Ταυτότητα

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

Με την οργάνωση και τη δράση του πολιτικού κόμματος «Ελλάδα. εμείς» επιδίωξη όλων είναι να υπηρετούμε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό με βάση τις αρχές της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής απελευθέρωσης και να εξυπηρετούμε την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Το ευρωπαϊκό πολιτικό σχέδιο του κόμματος εδράζεται στην προάσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας, της επικουρικότητας και της ταυτότητας των ευρωπαϊκών λαών και εθνών. Αναγνωρίζουν την ελληνοβυζαντινή και ορθόδοξη χριστιανική κληρονομιά ως πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ

Υποστηρίζουμε την εθελοντική συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων ευρωπαϊκών εθνών, και ως εκ τούτου απορρίπτουμε κάθε περαιτέρω εξέλιξη προς ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος. Τα Μέλη του κόμματος αναγνωρίζουν ότι το εθνικό κράτος είναι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στο οποίο η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει πλήρως. Αντιτίθενται σε οποιαδήποτε νέα μεταβίβαση εξουσίας από τα έθνη στην ΕΕ.

Εμπνευσμένοι από την ιδέα μιας Ευρώπης της συνεργασίας, έχουμε επίγνωση της ανάγκης να μεταρρυθμίσουμε σε βάθος την υπάρχουσα ΕΕ με τρόπο που να ενισχύσει τις αρχές της επικουρικότητας και της δημοκρατίας, να εισαγάγει την άμεση δημοκρατία, καθώς και να εφαρμόσει περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Στοχεύουμε στη διασφάλιση της ταυτότητας των πολιτών και των εθνών στην Ευρώπη. Το δικαίωμα ελέγχου, ρύθμισης και περιορισμού της μετανάστευσης είναι μια θεμελιώδης αρχή που συμμερίζονται τα Μέλη του Κόμματος. Το ίδιο είναι και η προθυμία τους να αγωνιστούν για μια ασφαλέστερη Ευρώπη με καλά προστατευμένα εξωτερικά σύνορα και μια ισχυρότερη συνεργασία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξισλαμισμού. Αντιτίθενται κατηγορηματικά στην πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα Μέλη του Κόμματος είναι σθεναρά προσηλωμένα στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της ατομικής ελευθερίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ελευθερίας του λόγου.

Απορρίπτουν οποιαδήποτε προηγούμενη ή παρούσα σχέση, σύνδεση ή συμπάθεια σε οποιοδήποτε αυταρχικό ή ολοκληρωτικό σχέδιο και καθεστώς. Δεν ενδιαφέρονται να αναβιώσουν διαφωνίες που σχετίζονται με το παρελθόν, αλλά επικεντρώνονται πλήρως στο παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2032

– Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να πάρουν πίσω τμήματα της κυριαρχίας που έχασαν στην ΕΕ. Δεν πρέπει να μεταβιβαστούν νέες αρμοδιότητες στην ΕΕ. Το κόμμα θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε επέκταση των τομέων πολιτικής όπου το δικαίωμα αρνησικυρίας των κρατών μελών δεν θα ισχύει πλέον.

– Απαιτείται καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να προστατεύει, να ελέγχει και να εποπτεύει τα σύνορά του. Η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην αποτελεσματική επιστροφή παράνομων και εγκληματιών μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

– Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ορθόδοξη χριστιανική του κληρονομιά και οι εθνικές του ταυτότητες πρέπει να προστατεύονται και να αγκαλιάζονται. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας, που δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να τερματιστούν.

– Το κόμμα είναι αντίθετο σε κάθε προσπάθεια επιβολής άμεσων φόρων της ΕΕ.

– Το κόμμα επιδιώκει διαγραφή χρέους από το οφειλόμενο προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (ESM, EFSF, GLF), πάγωμα τόκων και επιβαρύνσεων, αλλαγή των υπογραφέντων δανειακών συμβάσεων και εφαρμογή του ελληνικού δικαίου.

– Για όλα τα συναπτόμενα δάνεια και δανειακές συμβάσεις ισχύον δίκαιο πρέπει να είναι το ελληνικό.

– Τα δάνεια και οι δανειακές συμβάσεις για τις οποίες ισχύει το αγγλικό δίκαιο δεν είναι αποδεκτές.

– Κανένα δάνειο, τίτλος δανείου ή δανειακή σύμβαση δεν είναι αποδεκτή αν προηγούμενα δεν έχει εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο με ειδική πλειοψηφία.