Δεν πρέπει οι Ευρωεκλογές να θεωρούνται «δεύτερης τάξης»

Δεν θα πρέπει οι Ευρωεκλογές να θεωρούνται «δεύτερης τάξης» στην πατρίδα μας από τη στιγμή που μέσα από τις Συνθήκες πηγάζουν όλες οι πολιτικές που αφορούν τη χώρα μας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η Ένωση είναι αναπόσπαστο κομμάτι στα κράτη-
μέλη και πως μέσα από εκείνη πηγάζουν τα δημοκρατικά στοιχεία για ένα καλύτερο
μέλλον για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δημοκρατικό οικοδόμημα που έχει αποδείξει την δυναμική του θέση και στο εξωτερικό επίπεδο.
Απαιτείται η συμμετοχή να αυξηθεί και να έρθει ξανά η εμπιστοσύνη προς τα όργανα και τους θεσμούς της.